Srbija

Srbija

 

IC&Partners Belgrade je sedište kompanije IC&Partners u Srbiji, osnovano je 2001. godine radi pružanja usluga konsaltinga i davanja podrške na lokalnom nivou kompanijama koja investiraju u Srbiji. Investiranje, poslovanje ili izvoz u Srbiju može predstavljati interesantnu mogućnost razvoja i rasta za kompanije koje je orijentisano na globalna tržišta. IC&Partners Belgrade daje operativnu podršku preduzetniku i usmerava ga ka poslovnim mogućnostima tako što mu daje kompletnu ponudu usluge konsaltinga za internacionalizaciju u cilju osmišljavanja i implementacije programa razvoja u Srbiji.

 

Pravni i fiskalni konsalting

Odnosi se na konsalting iz oblasti privrede, finansija, zakona i ugovora; takođe vršimo i poreski konsalting i planiranje,  kao i pomoć kod osnivanja privrednog društva.

 

Završni računi i kontrola poslovanja

Obuhvata sastavljanje bilansa i delatnost kontrole poslovanja, kao i sastavljanje izveštaja i knjigovodstvene reklasifikacije.

 

Knjigovodstvo i plate

Obuhvata delatnost vođenja knjigovodstva, obračun PDV-a, obračun zarada, izrada godišnjih  i periodičnih izveštaja.

 

Privredna podrška

Obuhvata delatnosti kao što je analiza tržišta,  pronalaženje partnera, pripremu biznis plana, pronalaženje proizvodnih lokacija, strukturiranje planova za finansiranje sa nepovratnim kreditom ili koncesijama.

 

Usluge

Obuhvata širok spektar usluga: prijava sedišta, sekretarska i administrativna podrška, pronalaženje i izbor kadrova, pismeno i usmeno prevođenje.